Reglement

Algemeen
• Roken is ten strengste verboden in alle ruimtes van Fit Professionals. 
• Fit Professionals is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen. 
• Fit Professionals is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door onjuist gebruik van de apparatuur. 
• Bij verlies van een Technogym key wordt €11,50 in rekening gebracht. 
• Bij verlies van een hartslagmeter wordt €39,- in rekening gebracht. 
• Leden zullen elkaar op geen enkele wijze overlast bezorgen. 
• Fit Professionals houdt zich het recht voor om het totaal aantal leden te beperken, evenals de openingstijden, lesindeling en tarieven te wijzigen. 
• Leden die de reglementen niet in acht nemen en aanwijzingen van het personeel negeren, zullen hun lidmaatschap verliezen, en de toegang tot Fit Professionals geweigerd worden. 
• Voor al het drukwerk, uitgegeven door Fit Professionals, geldt dat niets verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Fit Professionals. 
• Een ieder die in het sportinstituut komt, onderwerpt zich aan de bepalingen van het reglement.
 
Lidmaatschap
• Ieder nieuw lid is verplicht de intakeprocedure te ondergaan, zoals deze is bepaald door het Fit Professionals. 
• Minimum leeftijd van inschrijving is 21 jaar. 
• De opzegtermijn bedraagt 1 maand na de periode waarin is opgezegd. Voordat er kan worden overgegaan tot doorboeken van de opzegging dienen negatieve abonnementsgelden verrekend zijn. 
• Contracten voor een looptijd van 1 jaar kunnen niet tussentijds worden opgezegd. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan. Mondeling opzeggen is niet mogelijk.
• Online mutaties gelden als schriftelijk. 
• Maandabonnementen worden stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. 
• De lidmaatschapskaart is persoonsgebonden. 
• Betaling van de verschuldigde contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en kan niet in delen worden voldaan. 
• Bij een langdurige blessure kan na invulling van het daarvoor bestemde mutatieformulier en na toestemming van de directie, het abonnement voor een overeengekomen periode worden doorgeschoven. 
• Restitutie van de contributie is niet mogelijk. 
• Gedurende de tijd dat men lid is bij Fit Professionals, krijgt men een hartslagmeter en sleutel in bruikleen. Deze dienen bij beëindiging van het lidmaatschap weer ingeleverd te worden. 
• Bij achterstallige betaling, waarbij geen gehoor gegeven wordt aan verzoeken tot betaling, zal een incasso procedure worden opgestart. 
• Aan het einde van een abonnementsperiode kan men overgaan op een andere abonnementsvorm. Dit dient een maand van te voren aangegeven te worden. 
• Indien men kiest voor een jaarcontract (13 termijnen van 4 weken), gaat men een verbintenis aan voor een volledig jaar. Tussentijds stoppen van de betalingsplicht is niet mogelijk. 
• Er bestaat de mogelijkheid om 28 vakantiedagen per jaar op te nemen (niet van toepassing op bedrijfsabonnementen). 
• Voor omzetting van het abonnement en het opnemen van vakantiedagen kunt u gebruik maken van de daarvoor bestemde formulieren of per e-mail. 
• Mutaties die achteraf worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen.
 
Fitness
• Materialen dienen met zorg te worden gebruikt. 
• Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer teruggelegd te worden. 
• Toestellen die door gebruik vuil zijn geworden, dienen na gebruik schoongemaakt te worden. 
• Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 
• In de trainingsruimte is het dragen van sportkleding en schone binnenschoenen verplicht. 
• Het gebruik van een handdoek is verplicht in de trainingsruimte en sauna. 
 
Kleedkamers / Sauna 
• Voor het betreden van de sauna en stoomcabine is douchen verplicht. 
• Het gebruik van een handdoek in de sauna is verplicht. Handdoek dient ook onder de voeten geplaatst te worden. 
• Verloren voorwerpen kunt u terugvinden in de mand bij de kleedkamers. 
• Maak voor het opbergen van persoonlijke eigendommen gebruik van de kluisjes.